Tuesday, January 27, 2009

The Croniçils of Des-Mond

DESMOND vivia en un villegas flama mató. DESMOND buscat moltes coses en Mató. Entre ells, un era l'anell de Nikola. L'ANELL DE NIKOLAS concedida molts poders al seu portador. El posseïdor de l'Anella de Nikola era un Jove. Desmond sabia això. Desmond també sabia que era una estudiant d'ART a L'ESCOLA DE BROSSAT. Va ser a cavall. Ell registrats a si mateix per a una classe d'ART. Així com ell sospita, la jove va ser allà, just on ell volia d'ella.


No comments: