Saturday, February 23, 2008

Nikolaus og den Trylleri Leg

Igår den Nikolaus og kompagni blev hen til den hus i den bandit, og de legede mange mystisk idræt, og de sang, og indeværende er at handling.

Først, den Nikolaus var i hans hus, der hvor han forsøgt hen til hidkalde den Kessler mangedobbelt, men han var i en vand-skab, og han var afvaskning hans legeme, og han var ligeledes overdækket i adskilligt og lidelse, og han lægge i en warm påstå, og han til sidst , den Nikolaus kom hen til den hus i den Kessler, og han gjorde afsynge magisk sang hen til den Kessler, og den Kessler, fristelse, kom hen til den automobil i den Nikolaus, og de jage af, og den var artig.

Og så er der ikke mere de kom hen til den hus i den bandit, og så er der ikke mere de blev hen til den parlor, og de snakkede slut kaffe og noget cigar, og de legede oven på den computer boks, og de sad nede og Kessler fik en ringe stol fordi han var en ringe menneskene, og de legede hos den terning og den stor papirer i den magisk sager, og den var artig.

Og så er der ikke mere den Kessler igen, og den Nikolaus i glæde sang ud, nemlig han kan ikke lide den Kessler, og så er der ikke mere han dræbt den bandit, nemlig han kan ikke lide sig, og den var artig.

2 comments:

Cavalcadeofcats said...

Forces unknown provide this translation:

Yesterday the Nikolaus and company went to the cottage to the gangster, and they played a lot of mysterious sport, and they song, and current is that action. Ultimate, the Nikolaus were to his cottage, where he tried to call the Kessler multiplied, however he was to a water - cabinet, and he was washing his body, and he was item covered to many things and pain, and he leave off to a warm affirm, and he at last, the Nikolaus come to the cottage to the Kessler, and he did sing magical song to the Kessler, and the Kessler, temptation, come to the car to the Nikolaus, and they drive from, and it was sizeable. And that's the lot they come to the cottage to the gangster, and that's the lot they went to the parlor, and they talked quit coffee and anything cigar, and they played after the computer box, and they sat down and Kessler getting a insignificant chair because he was a insignificant man, and they played by the die and the extensive documents to the magical matters, and it was sizeable. And that's the lot the Kessler again, and the Nikolaus to please song forth, that is to say he dislikes the Kessler, and that's the lot he killed the gangster, that is to say he dislikes themselves, and it was sizeable.

The comments on Kelsey are spot-on.

King Kessler said...

I'm sorry! It was just too many arbitrary decisions. There should be default values or algorithms on which one can rely upon one's first experience.